Hieronder vind je een compleet overzicht van deze website, inclusief een index van geciteerde dichters en filosofen en een lijst van geraadpleegde literatuur.


Taal & Betekenis

 1. Het bedrog van de taal
  Zhuang Zi, Nietzsche, Wittgenstein

       - Woorden zijn niet zomaar wind
         Zhuang Zi      

       - De meeste stellingen van de filosofen zijn zinloos
         Ludwig Wittgenstein

 2. Het tekort van de filosofie
  K. Michel

       - In de academie
         K. Michel     

 3. De paradox van de poëzie
  Frank Koenegracht, Lucebert

       - Is de visser nu dood?
         Lucebert

Dichters & Denkers

 1. Het is zo gegaan dat ik hier ben en kijk
  Wislawa Szymborska

      - Een titel hoeft niet
      - Grote pret
      - Utopia

 2. Omdat geluk een herinnering is
  Rutger Kopland
     
 3. Zet het blauw van de zee
  Willem Hussem

 4. Het mysterie en het ding (1)
  Het viervoudige van Martin Heidegger

      - Het eenvoudige behoedt het raadsel van het grootse

 5. Het mysterie en het ding (2)
  Het viervoudige bij Dylan Thomas

      - Fern Hill
         Dylan Thomas 

      - Er drijft een wolk in dit vel papier
         Thich Nhat Hanh

 6. Toeval noodzaak of vrije wil (1)
  Hans Faverey, Arthur Schopenhauer, Goethe  

 7. Toeval, noodzaak of vrije wil (2)
        Arthur Schopenhauer, Goethe

      - Ik kan doen wat ik wil
         Arthur Schopenhauer

      - De steen die wil bewegen
        Spinoza

      - Gesang der Geister über den Wassern       

         Johan Wolfgang Goethe


 8. De schoonheid van het onvolmaakte (1)
  e.e. cummings, Tove Meyer

      - De natuur bestaat niet 
         Fernando Pessoa

 9. De schoonheid van het onvolmaakte (2)
  Basho, J.C. van Schagen

      - Zeegezicht
         O.C. Jellema

      - Niemand die er over loopt
         Basho

 10. De schoonheid van het onvolmaakte (3)
  Basho

      - Tromgeroffel
         Basho  

 11. De dingen en hun eigen gewicht (1)
  Ted Hughes, Arne Naess

      - Hawk Roosting
        Ted Hughes


      - De mens in het midden van de wereld 
         Mirandola

 12. De dingen en hun eigen gewicht (2)
  Tegenspraak humanist

      
 13. De dingen en hun eigen gewicht (3)
  Deep Ecology  

      - Achtpuntenprogramma van deep ecology
        Arne Naess

 14. De dingen en hun eigen gewicht (4)
  Van despoot tot mysticus

      - Wat samen met mij wordt geboren 
         Pablo Neruda

 15. De dingen en hun eigen gewicht (5)
  Tussen pastorale en woestenij

      - Schaamdelen van de natuur
          John Ray

 16. De dingen en hun eigen gewicht (6)
  Het imaginaire, het symbolisiche en het werkelijke

      - Havik op de snijtafel

      - De natuur als was
         Descartes

 17. De dingen en hun eigen gewicht (7)
  Samenspraak natuurliefhebber

 18. De dingen en hun eigen gewicht (8)
  De natuur is goddelijk en niet goddelijk

      - Noem het een gordijn van spiegels
        K. Michel

      - Ik noem hem bloemen
        Fernando Pessoa

      - Bergen als bergen
        Zenverhaaltje

 19. De dingen en hun eigen gewicht (9)
  Epiloog

Vertalingen


De vertalingen van poëzie en tekstfragmenten zijn van:


  - J. Bernlef (Lars Gustafsson)

  - Thomas Buteo (Goethe, Dylan Thomas, Ted Huges)

  - Maarten Derksen en Sybe Terwee (Wittgenstein)

  - Hans Driessen (Nietzsche, Schopenhauer)

  - Annelies van Hees en Gerard Rasch (Tove Meyer)

  - Gerard Rasch (Wislawa Szymborska)

  - Kristofer Schipper (Zhuang Zi)

  - Aleid C. Swierenga en Bé L. Dijkmeijer (Lao Zi)

  - Jacob van Sluis (Heidegger)

  - Cornelis Verhoeven (Heraclitus)

  - Dolf Verspoor (Pablo Neruda)

  - August Willemsen (Fernando Pessoa)

Zie ook www.wordsworth-coleridge.com over de poëzie van William Wordsworth en Samuel Taylor Coleridge. Beide dichters meenden dat de ware filosofie - de kennis van het leven - het best tot uiting komt in de poëzie.