De dingen en hun eigen gewicht (6)

Inhoud Dichters & Denkers

Havik op de snijtafel


Op dezelfde wijze als de tuinvijver van de filosoof Hub Zwart ondergaat de havik van de dichter Ted Hughes in het wetenschappelijk perspectief een metamorfose. Zie de onderstaande symbolische opstelling, verkort overgenomen uit een dierenencyclopedie.


Wetenschappelijke naam

Accipiter gentilis

Orde

Falconiformes

Familie

Accipitridae - Havikachtigen

Onderfamilie

Accipitridae - Haviken

Lengte

46 - 48 cm (m)

63 - 66 cm (v)

Spanwijdte

89 - 101 cm (m)

118 - 122 cm (v)

Levensduur

19 jaar

Verspreiding

Europa, Noord-Amerika, Oost-Azië, Siberië, Iran

Biotoop

Wouden, bosland, bergachtig gebied

Geslachtsrijp

2 jaar

Aantal eieren

1 - 5 (gewoonlijk 2 of 3)

Groot van ei

57 x 44 mm

Broedduur

36 - 41 dagen

Nesttijd jongen

40 dagen

Uit deze beschrijving zijn thermiek en zon verdwenen, net als de scherpe klauwen die ruwe schors omklemmen. Als Accipiter gentilis zit de havik niet in een reële concrete boom, maar in de abstracte, taxonomische boom van Linnaeus met zijn onderverdeling naar orde, familie en onderfamilie. Verder bestaat het object van studie uit maten, gewichten en aantallen, uitgedrukt in cijfers. Lengte, spanwijdte en gewicht zijn gesteld in centimeters en grammen. De havik is uit zijn levende context gehaald en figuurlijk in stukken gesneden en genalyseerd.