Poëzie is eenvoudig een in het metafysische geankerd spel met woorden.


Paul van Ostaijen


Pöezie & Filosofie

De werkelijkheid waarvan wij deel uitmaken, kenmerkt zich door een constante wisselwerking van tegenstellingen, samengebald in één continu en samenhangend cyclisch proces. Alles is één in eeuwigdurende verandering. Het besef van deze realiteit heeft consequenties voor onze moraal en voor ons gedrag. Aldus de zienswijze van de eerste westerse en oosterse filosofen, die ook doorklinkt in het werk van dichters in de moderne tijd. Dit wereldbeeld loopt als een rode draad door zestien hoofdstukken die samen één doorlopend verhaal vormen. 1. Waarvan men niet spreken kan
  Ludwig Wittgenstein

 2. Voorbij de grotge vragen
  Wislawa Szymborska

       - Gesprek met een steen
         Wislawa Szymborska


 3. Ik heb hem nooit gezien
  Lao Zi

       - Er is metafysica genoeg in denken aan niets
         Fernando Pessoa


 4. Je vindt het ook in stront
  Zhuang Zi, Jules Deelder

       - Alles blijft voorbijgaan
         Jules Deelder    

 5. Alles is één in eeuwige, spontane verandering
  Lao Zi

 6. Ik volg de loop van het water
  Zhuang Zi

 7. Ach, we zien wel hoe het afloopt
  Zhuang Zi

 8. Niemand kent het nut van het nutteloze
  Zhuang Zi

       - Mens, paard of rund
         Lao Zi, Zhuang Zi

       - Dit is hout dat nergens toe dient
         Zhuang Zi

       - Nu is de vraag of ik Zhuang Zi ben
         Zhuang Zi

 9. Uit alle één. Eén uit alles.
  Heraclitus

 10. De naam ervan ken ik niet: Logos en Tao
  Heraclitus, Lao Zi

 11. Onzichtbare harmonie is sterker 
  Heraclitus

 12. De natuur houdt zich verborgen
  Heraclitus

 13. Als runderen handen hadden om te schilderen
  Xenophanes

 14. Wie heeft nou gelijk?
  Zhuang Zi

 15. Eeuwige beweging en verandering
  Plato, Friedrich Nietzsche, Lars Gustafsson

       - Alleen 'wat is' bestaat
         Parmenides

       - Deze wereld: een immense massa kracht
         Friedrich Nietzsche

 16. Een woordenwisseling die uitmondt in een lied
  Lars GustafssonZie ook www.wordsworth-coleridge.com over de poëzie van William Wordsworth en Samuel Taylor Coleridge. Beide dichters meenden dat de ware filosofie - de kennis van het leven - het best tot uiting komt in de poëzie.