Eeuwige beweging en verandering

Inhoud Filosofie & Poëzie

Deze wereld: een immense massa kracht 

 

En weten jullie ook wat 'de wereld' voor mij is? Moet ik hem in mijn spiegel aan jullie tonen? Deze wereld: een immense massa kracht, zonder begin, zonder einde, een vaste, bronzen grootte van kracht, die niet toeneemt, niet afneemt, die niet opraakt, alleen verandert, als geheel onverandelijk groot, een economie waarin niets wordt uitgegeven en niets verloren gaat, maar waarin ook niets wordt toegevoegd en niets binnenkomt, door het 'niets' als zijn grens omsloten, niets vervaagt, niets wordt verspild, niets is oneindig-uitgestrekt, maar als bepaalde kracht in een bepaalde ruimte besloten, en niet in een ruimte die op de een of andere manier 'leeg' zou zijn, veeleer als kracht overal, als spel van krachten en krachtgolven tegelijkertijd één en veel, hier zich ophopend en tegelijkertijd daar afnemend, een zee van in zichzelf terugkerende aanstormende en wegebbende krachten, eeuwig veranderend, eeuwig teruglopend, met immense jaren van de wederkeer, met een afgaan en een opkomen van de vormen die hij aanneemt, uit de eenvoudigste uitgaande naar de veelvoudigste, uit wat het meest stil, het meest star, het koudst is weg naar het vuur dat oplaait, naar wat het wildst en het meest tegenstrijdig is, en dan weer uit de overdaad terugkerend naar het eenvoudige, uit het spel van de tegenstrijdigheden terug tot aan de lust van de harmonie, zichzelf nog beamend in deze gelijkheid van zijn banen en jaren, zichzelf zegenend als dat wat eeuwig moet wederkeren, als een worden dat geen verzadiging, geen verveling, geen moeheid kent: deze mijn dionysische wereld van het eeuwig-zichzelf-scheppen, van het eeuwig-zichzelf-vernietigen, deze geheimenis-wereld van de dubbele wellusten, dit mijn 'aan goed en kwaad voorbij', zonder doel, wanneer niet in het geluk van de rondgang een doel ligt, zonder wil, wanneer niet een ring zichzelf goedgezind is - willen jullie een naam voor deze wereld? Een oplossing voor al zijn raadselen? Een licht ook voor jullie, de meest verborgenen, de sterksten, de meest onverschrokkenen midden in de nacht? Deze wereld is de wil tot macht - en verder niets! En jullie zijn zelf ook deze wil tot macht - en verder niets!


Friedrich Nietzsche


C

Wie dieper nadenkt, weet dat hij altijd ongelijk heeft, hoe hij ook handelt en oordeelt.

Friedrich Nietzsche