Het is zo gegaan dat ik hier ben

Inhoud Dichters & Denkers

Utopia - Wislawa Szyborska

Het eiland waar alles wordt opgehelderd.


Hier kan men op vaste bewijsgrond staan.


Er zijn geen andere wegen dan de toegangsweg.


De struiken buigen door van alle antwoorden.


Hier groeit de boom van het Juiste Vermoeden
met eeuwig ontwarde takken.


De verblindend simpele boom van het Begrijpen
bij de bron die Ah Dus Zo Zit Het heet.


Hoe dieper het bos in, des te breder
het Dal der Vanzelfsprekendheden.


Rijzen er twijfels, dan verjaagt de wind ze.


De Echo neemt ongeroepen het woord
en verheldert graag de geheimen van de werelden.


Rechts de grot waar de Betekenis ligt.


Links het meer van de Diepe Overtuiging.
De waarheid maakt zich los van de bodem en drijft zachtjes omhoog.


Boven het dal torent de Onwankelbare Zekerheid op.
Vanaf haar top strekt zich het Wezen der Dingen uit.


Ondanks al deze verlokkingen is het eiland onbewoond
en de vage voetsporen die je op de kusten ziet
wijzen zonder uitzondering in de richting van de zee.


Alsof men hiervandaan alleen vertrekt
en onherroepelijk in het diepe onderzinkt.


In een leven dat niet te doorgronden is.


Wislawa Szymborska (vert. Gerard Rasch)


L

Szymborska, Wislawa, Uitzicht met zandkorrel (vertaling Gerard Rasch), Meulenhoff, Amsterdam 1997