De dichter beweegt zich op de grens waarvoorbij woorden falen, maar wel betekenissen bestaan.


T.S. Eliot


Taal & Betekenis

Kunnen we op taal vertrouwen als instrument om de werkelijkheid te doorgronden? Kan taal ‘de waarheid’ bloot leggen? Uitsluitsel geven over existentiële vragen? Het antwoord van Zhuang Zi, Nietzsche en Wittgenstein luidt ‘nee’. Taal, aldus deze filosofen, is niet meer dan een grofmazig raamwerk waarin uitsluitend woorden passen met een algemene betekenis. Taal reduceert de rijkgeschakeerde, vloeiende werkelijkheid tot starre beelden en toont ons zo een eendimensionale wereld. Taal bedriegt. 1. Het bedrog van de taal
  Zhuang Zi, Nietzsche, Wittgenstein

       - Woorden zijn niet zomaar wind
         Zhuang Zi      

       - De meeste stellingen van de filosofen zijn zinloos
         Ludwig Wittgenstein

 2. Het tekort van de filosofie
  K. Michel

       - In de academie
         K. Michel     

 3. De paradox van de poëzie
  Frank Koenegracht, Lucebert

       - Is de visser nu dood?
         LucebertZie ook www.wordsworth-coleridge.com over de poëzie van William Wordsworth en Samuel Taylor Coleridge. Beide dichters meenden dat de ware filosofie - de kennis van het leven - het best tot uiting komt in de poëzie.