De dingen hun eigen gewicht (8)

Inhoud Dichters & Denkers

Doorzichtigheid


noem het een gordijn van spiegels
noem het voor mijn part een blinde muur


in ieder geval iets
dat ons omgeeft

iets dat ontwricht of ontzet moet worden
opengebroken om doorzicht te

om tussen de woorden de wereld
in al haar veelvoud

om tussen de woorden de dingen
in al hun enkelvoud

niet te kunnen lezen
maar te zien


te zien zonder
aap nooit mies ertussen


K. Michel

L


K. Michel, Ja! Naakt als de stenen, Meulenhoff, Amsterdam, 1989