De dingen en hun eigen gewicht (5)

Inhoud Dichters & Denkers

Schaamdelen van de natuur


De Engelse bioloog John Ray roemt in de tweede helft van de zeventiende eeuw de schoonheid van:


weilanden vol vee, valleien bedekt met graan, hooilanden beladen met gras, en al het andere dat een beschaafde en gecultiveerde streek onderscheidt van een dorre en desolate wildernis.


De opvatting over de natuur die uit dit citaat spreekt, voert tot in onze tijd de boventoon. Steeds blijkt de vriendelijke, vruchtbaar gemaakte natuur voor stadmensen de meeste aantrekkingskracht te hebben. Daarentegen blijft de wilde natuur afkeer oproepen. In de tijd van Jon Ray beschrijft een anonieme reiziger het woeste Engelse Lake District als een oord vol vreselijke hoogvlakten en walgelijke watervallen met bergen als 'misvormingen van de aarde' en 'schaamdelen van de natuur'.

 


L

John Ray, geciteerd in Schouten, Matthijs G.C., De natuur als beeld in religie, filosofie en kunst, KNNV Uitgeverij, Utrecht 2001