Het gevoel en het weten dat de wereld zoals wij die zagen de werkelijkheid niet was, maar oplost en plaatsmaakt voor de wereld die wij niet kennen, dat is de ervaring waar het om gaat.


Rutger Kopland


Dichters & Denkers

De dichters en denkers die hier in afzonderlijke hoofdstukken aan bod komen, hebben gemeen dat ze de werkelijkheid tonen voorbij de clichés van onze taal. Zij openen het venster op een wereld die we herkennen zonder haar ooit te hebben gezien.   1. Het is zo gegaan dat ik hier ben en kijk
  Wislawa Szymborska

      - Een titel hoeft niet
      - Grote pret
      - Utopia

 2. Omdat geluk een herinnering is
  Rutger Kopland
     
 3. Zet het blauw van de zee
  Willem Hussem

 4. Het mysterie en het ding (1)
  Het viervoudige van Martin Heidegger

      - Het eenvoudige behoedt het raadsel van het grootse

 5. Het mysterie en het ding (2)
  Het viervoudige bij Dylan Thomas

      - Fern Hill
        Dylan Thomas 

      - Er drijft een wolk in dit vel papier
        Thich Nhat Hanh

 6. De menselijke wil als weerhaan
  Hans Faverey, Arthur Schopenhauer, Goethe

      - De steen die wil bewegen
        Spinoza

      - Ik kan doen wat ik wil
        Arthur Schopenhauer, Goethe

 7. De schoonheid van het onvolmaakte (1)
  e.e. cummings, Tove Meyer

      - De natuur bestaat niet 
        Fernando Pessoa

 8. De schoonheid van het onvolmaakte (2)
  Basho, J.C. van Schagen

      - Zeegezicht
        O.C. Jellema

      - Niemand die er over loopt
        Basho

 9. De schoonheid van het onvolmaakte (3)
  Basho

      - Tromgeroffel
        Basho

 10. De dingen en hun eigen gewicht (1)
  Ted Hughes, Arne Naess

      - Hawk Roosting
        Ted Hughes


      - De mens in het midden van de wereld 
        Mirandola

 11. De dingen en hun eigen gewicht (2)
  Tegenspraak humanist
      
 12. De dingen en hun eigen gewicht (3)
  Deep Ecology  

      - Achtpuntenprogramma van deep ecology
        Arne Naess

 13. De dingen en hun eigen gewicht (4)
  Van despoot tot mysticus

      - Wat samen met mij wordt geboren 
        Pablo Neruda

 14. De dingen en hun eigen gewicht (5)
  Tussen pastorale en woestenij

     - Schaamdelen van de natuur
        John Ray

 15. De dingen en hun eigen gewicht (6)
  Het imaginaire, het symbolisiche en het werkelijke

      - Havik op de snijtafel

      - De natuur als was
        Descartes

 16. De dingen en hun eigen gewicht (7)
  Samenspraak natuurliefhebber

 17. De dingen en hun eigen gewicht (8)
  De natuur is goddelijk en niet goddelijk

      - Noem het een gordijn van spiegels
        K. Michel

      - Ik noem hem bloemen
        Fernando Pessoa

      - Bergen als bergen
        Zenverhaaltje

 18. De dingen en hun eigen gewicht (9)
  EpiloogZie ook www.wordsworth-coleridge.com over de poëzie van William Wordsworth en Samuel Taylor Coleridge. Beide dichters meenden dat de ware filosofie - de kennis van het leven - het best tot uiting komt in de poëzie.