Het bedrog van de taal

Inhoud Taal & Betekenis

De meeste stellingen van de filosofen zijn zinloos


Je hoort altijd zeggen dat de filosofie geen vooruitgang boekt en dat de filosofische problemen die de Grieken bezig hielden, ons vandaag de dag nog steeds dwarszittten. Maar wie dat zegt, begrijpt niet hoe dat komt. Dat komt omdat onze taal hetzelfde is gebleven en ons altijd voor dezelfde vragen stelt. Zo lang een werkwoord als 'zijn' bestaat dat eenzelfde functie lijkt te hebben als 'eten' en 'drinken'; zolang er bijvoeglijk naamwoorden voorkomen als 'identiek', 'waar', 'onwaar' en 'mogelijk'; zolang we het hebben over het verstrijken van de tijd en de eindigheid of oneindigheid van de ruimte, enzovoort; zo lang dit gebeurt, zullen we op dezelfde hinderlijke problemen stuiten en zullen we ons blindstaren op iets waarvoor geen enkele verklaring lijkt te bestaan.


(...)


De meeste stellingen en vragen van de filosofen zijn niet fout, maar zinloos. Ze komen voort uit het feit dat we de logica van onze taal niet begrijpen. Daardoor zijn de meest filosofische problemen ook helemaal geen problemen.


Ludwig Wittgenstein


L

Hunter, J.F.M.Wittgenstein on Words as Instruments, Edinburgh University Press, Edinburgh 1990


Thornton, TimWittgenstein on Language and Thought, Edinburgh University Press, Edinburgh 1998