Poëzie is eenvoudig een in het metafysische geankerd spel met woorden.


Paul van Ostaijen


Pöezie & Filosofie

De werkelijkheid waarvan wij deel uitmaken, kenmerkt zich door een constante wisselwerking van tegenstellingen, samengebald in één continu en samenhangend cyclisch proces. Alles is één in eeuwigdurende verandering. Het besef van deze realiteit heeft consequenties voor onze moraal en voor ons gedrag. Aldus de zienswijze van de eerste westerse en oosterse filosofen, die ook doorklinkt in het werk van dichters in de moderne tijd. Dit wereldbeeld loopt als een rode draad door zestien hoofdstukken die samen één doorlopend verhaal vormen.
Zie ook www.wordsworth-coleridge.com over de poëzie van William Wordsworth en Samuel Taylor Coleridge. Beide dichters meenden dat de ware filosofie - de kennis van het leven - het best tot uiting komt in de poëzie.