De dingen en hun eigen gewicht (3)

Inhoud Dichters & Denkers

Achtpuntenprogramma van deep ecology


Tijdens een trektocht door Death Valley in 1984 formuleerde Arne Naess samen met George Sessions een 'Deep Ecology Eight Point Platform'. Hiermee probeerden ze onder woorden te brengen welke uitgangspunten deep ecologists met verschillende levensbeschouwelijke achtergrond - ondanks hun mogelijke verschillen in de details - kunnen onderschrijven.


Uitgangspunten van deep ecology


1. Het welzijn en de ontplooiing van het menselijk en niet-menselijk leven op aarde hebben waarde in zichzelf (synoniemen: intrinsieke waarde, inherente waarde). Deze waarden staan los van het nut dat de niet-menselijke wereld heeft voor menselijke doeleinden.


2. De rijkdom en diversiteit van levensvormen helpen deze waarden te verwezenlijken en zijn ook waarden in zichzelf.


3. De mens heeft niet het recht deze rijkdom en diversiteit te verminderen behalve waar dat nodig is om in zijn eerste levensbehoeften te voorzien.


4. De ontplooiing van menselijk leven en menselijke culturen gaat samen met een aanzienlijk lager bevolkingsaantal. De ontplooiing van niet-menselijk leven vereist een lager bevolkingsaantal.


5. De inbreuk die de huidige menselijke activiteiten doen op de niet-menselijke wereld, is buitensporig en de situatie verslechtert in snel tempo.


6. Daarom is het tijd voor een fundamentele omslag, zowel op het gebied van economie en technologie als van ideologische uitgangspunten. De wereld die daaruit voortkomt, zal er totaal anders uitzien dan de huidige wereld.


7. Bij de nieuwe ideologische uitgangspunten past waardering voor de kwaliteit van het leven (op basis van inherente waarde) meer dan vasthouden aan een steeds hogere levensstandaard. Er zal een diep bewustzijn groeien van het verschil tussen groot en groots.


8. Wie deze punten onderschrijft, heeft de plicht zich direct of indirect in te zetten om de nodige veranderingen tot stand te brengen.


L

Devall, Bill and George SessionsDeep Ecology: Living as if Nature Mattered, Peregrine Smith Books, Salt Lake City 1985