Door woorden en begrippen komen wij nog voortdurend in de verleiding om ons de dingen eenvoudiger voor te stellen dan ze zijn, van elkaar gescheiden, ondeelbaar, elk ding op zichzelf en voor zichzelf zijnde. Er is een mythologie in de taal verborgen, die elk ogenblik weer uitbreekt, hoe voorzichtig men verder ook mag zijn.


Friedrich Nietzsche


Geraadpleegde literatuur


Achterberg, Wouter en Zweers, Wim (red.), Milieufilosofie tussen theorie en praktijk, Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht 1986


Achterhuis, HansNatuur tussen mythe en techniek, Ambo, Baarn 1995


BashoDe herfstwind dringt door merg en been (gekozen, vertaald, gannoteerd en ingeleid door Jos Vos), De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen 2001


BashoReisverslag van een verweerd skelet (vertaling Robert Hartzema), Meander, Amsterdam z.j.


BashoThe narrow road to the deep north and other travel sketches, Penguin Classics, Harmondsworth 1970


Blyth, R.H.A History of Haiku Volume Two, The Hokuseido Press, Tokyo 1964/1977


Brakell Buys, Dr. W.R. vanHet godsbegrip bij Spinoza, een inleiding tot het monisme, Erven J. Bijleveld, Utrecht 1934


Bronzwaer, WLessen in lyriek, Sun, Nijmegen 1993


Caeiro, Alberto (Fernando Pessoa)De hoeder van kudden (vertaling en nawoord van August Willemsen), Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, Antwerpen 2003


Chuang-TzuThe Inner Chapters (translated by A.C. Graham). Mandala/HarperCollins Publishers, London 1991


Chuang-TzuA Taoist Classic (translated by Fung Yu-Lan).
Foreign Lanuagesg Press, Beijing 1989


De Dijn, HermanSpinoza, The Way to Wisdom, Purdue University Press, West Lafayette, Indiana 1996


Deelder, JulesDag en nacht geopend, De Bezige Bij, Amsterdam 1970


Dèr Mouw, J.A., 'K ben Brahman. Maar we zitten zonder meid, Bert Bakker, Amsterdam 1980


Derrida, JacquesMarges van de filosofie (ingeleid en vertaald door Ger Groot), Kok Agora/Pelckmans, Kampen/Kapellen 1995


Derrida, JacquesHoe niet te spreken (ingeleid en vertaald door Rico Sneller, Kok Agora/Pelckmans, Kampen/Kapellen 1997


Devall, Bill and George SessionsDeep Ecology: Living as if Nature Mattered, Peregrine Smith Books, Salt Lake City 1985


Duinker, Arjen, Losse gedichten, Meulenhoff Nederland bv, Amsterdam 1990


Edmonds, J.M.The Greek bucolic poets, Harvard University Press, Cambridge, MA 1977


Faverey, HansVerzamelde gedichten, Amsterdam 1993


Fox, WarwickToward a Transpersonal Ecology: Developing New Foundations for Environmentalism, Shambhala, London 1990


Geel, Chr. J. vanDierenalfabet, Het omliggend vee, G.A. van Oorschot, Amsterdam 1978


Geel, Chr. J. van, Een bundel over zijn poëzie, Reflex, Utrecht 1979


Gelre, Henk vanFriedrich Nietzsche en de bronnen van de westerse beschaving, deel 2, Ambo/Baarn 1991


Genova, JudithWittgenstein, A Way of Seeing, Routledge, New York & London 1995


Goethe, Johan WolfgangGedichte, Reclam, Stuttgart 1990


Gustafsson, LarsEen raadselachtige verdwijning, Een keuze uit de gedichten 1950 - 1996 (vertaling J. Bernlef), De Bezige Bij, Amsterdam 1999


Heidegger, MartinDe oorsprong van het kunstwerk, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2002 (vertaling Mark Wildschut en Chris Bremmers)


Heidegger, MartinDe landweg, Uitgeverij Damon, Budel 2001 (vertaling Jacob van Sluis)


Heidegger, MartinOver denken, bouwen, wonen, Uitgeverij Sun, Nijmegen 1999 (vertaling prof. dr. H.M. Berghs)


HeraclitusFragmenten (bezorgd, vertaald en toegelicht door J. Mansfeld), Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 1987


HeraclitusSpreuken (vertaald, ingeleid en toegelicht door Cornelis Verhoeven), Ambo, Baarn 1993


Hottoit, GilbertSymbool en techniek, Over de technowetenschappelijke mutatie in de Westerse cultuur, Kok Agora, Kampen 1996


Hughes, TedNew Selected Poems (1957-1994), faber and faber, London 1995


Huijsman, EllenVroeger ving ik kikkerdril, Doctoraalscriptie Sociaalwetenschappelijke Milieukunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, september 1999


Huijsman, Ellen, Vroeger ving ik kikkerdril, Doctoraalscriptie Sociaalwetenschappelijke Milieukunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, september 1999


Humphreys, ChristmasZen Buddhism, Pilgrims Book, Delhi 1949/1999


Hunter, J.F.M.Wittgenstein on Words as Instruments, Edinburgh University Press, Edinburgh 1990


Hussem, WillemWarmte vergt jaren groei, Uitgerverij Stichting Plint, Eindhoven 1992


Jellema, C.O.Verzameld werk, Gedichten, Amsterdam, Querido 2005


Jensen, Rolf, The Dream Society, Columbus 2001


Jonge, Eccy deSpinoza and Deep Ecology, Ashgate, Aldershot 2004


Klever, Dr W.N.A.Ethicom, Spinoza's Ethica vertolkt in tekst en commentaar, Eburon, Delft 1996


Koenegracht, FrankZwaluwstaartjes, De Bezige Bij, Amsterdam 1994


Kopland, RutgerGedichten 1966-1999, Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 1999


Kopland, RutgerHet mechaniek van de ontroering, Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 1995


Kopland, RutgerMooi, maar dat is het woord niet, Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 1998


Kopland, RutgerJopie Huisman, De Toorts en Vribo, Haarlem 1995


Lao Tzu, Tau-Te-Tsjing, Het boek van Weg en Deugd (vertaald en toegelicht door dr. J.J.L. Duyvendak), Uitgeverij De Driehoek, Amsterdam 1980


Lao TzuTao Te Ching, The Richard Wilhelm Edition, Arkana/PenguinGroup, London 1985


Lao Tzu, Tau-te tjing (vertaald uit Engels door Aleid C. Swierenga en Bé L. Dijkmeijer), Servire, Katwijk aan Zee 1987


Lao-TzuTa-Tao Ching (translated by Robert G Hendrikcs), Random Century Group, London 1991


Light, Andrew and Rolston III, HolmesEnvironmental Ethics, An Anthology, Blackwell Publishers, Oxford 2003


Lisboa, Eugénio and Taylor, L.C. (ed.), A Century Pessoa, Carcanet, Manchester 1997


Louv, RichardLast Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder, Algonquin Books, Chapel Hill 2005


LucebertVerzamelde gedichten, De Bezige Bij, Amsterdam 2002


MacFarlane, RobertDe laatste Wildernis, De Bezige Bij, Amsterdam 2008


Martelaere, PatriciaTaoïsme, De weg om niet te volgen, Ambo, Amsterdam 2006


Masao AbeZen en het westerse denken, Kok Agora Pelckmans, Kampen/Kapellen 1997


Mathews, FreyaThe Ecological Self, Routledge, London 1991
Michel, K., Ja! Naakt als de stenen, Meulenhoff, Amsterdam 1989


Monk, RayLudwig Wittgenstein, Het heilige moeten, Een biografie, Ooievaar, Amsterdam 1996


Naess, Arne & Rothenberg, David, Ecology, community and lifestyle, Cambridge University Press 1989/2003


Naess, ArneSpinoza and the deep ecology movement, Mededelingen vanwege het Spinozahuis 67, Eburon, Delft 1993


Needham, Joseph/Colin A. RonanThe Shorter Science and Civilisation in China, Cambridge University Press, Cambridge, 1978


Nietzsche, FriedrichAfgodenschemering, Of hoe men met de hamer filosofeert (vertaald door Hans Driessen), Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, Antwerpen 1997


Nye, AndreaPhilosophy of Language: The Big Questions, Blackwell Publishers, Malden, Massachusetts 1998


Oger, Erik, Jacques Derrida, Pelckmans/Kok Agora, Kapellen, Kampen 1995


Oosterling, HenkRadicale middelmatigheid, Boom, Amsterdam 2000


Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and Development, (The Brundtland Report), Oxford, Oxford University Press, 1987


Parkes, GrahamNietzsche and Asian Thought, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1991 


Paz, OctavioDe boog en de lier, Meulenhoff, Amsterdam 1990


Pessoa, FernandoGedichten (vertaling en nawoord van August Willemsen). Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, Antwerpen 1991


Pine II, B. Joseph & Gilmore, James H., De Beleveniseconomie - Werk is theater en elke onderneming creëert zijn eigen podium' Academic Service, Schoonhoven 2000


Rasch, Gerard en Van Hees, AnneliesEen maan door het koren, Deense poëzie van de twintigste eeuw, De Bezige Bij, Amsterdam 2000


Rolston III, HolmesEnvironmental Ethics, in: The Blackwell Companion to Philosophy, 2nd ed., ed. Nicholas Bunnin and E., Tsui-James, Oxford 2003


Roothaan, AngelaTerugkeer van de natuur, De betekenis van natuurervaring voor een nieuwe ethiek, Uigeverij Klement, Kampen 2005


Rosenthal, Henry M.The Consolations of Philosophy: Hobbe's Secret; Spinoza's Way, Temple University Press, Philadelphia 1989


Russel, BertrandHistory of Western Philosophy, Routledge, London 1996


Schopenhauer, ArthurDe vrijheid van de wil, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1999


Schouten, Matthijs G.C.De natuur als beeld in religie, filosofie en kunst, KNNV Uitgeverij, Utrecht 2001


Schouten, Matthijs G.C.Tussen Arcadië en wildernis
in: De zwijgende natuur, Natuurervaring tussen betovering en onttovering (red. Bart Voorsluis), Meinema, Zoetermer 2002


Schuyt, KeesSpinoza, Het ecologische denken en de verandering van levensstijl, Mededelingen vanwege het Spinozahuis 68, Eburon, Delft 1993


Sluis, Jacob vanHeidegger - denkwegen en dwaalwegen, Uitgeverij Damon, Best 1997


Sluga, Hans en Stern, David G.The Cambridge Companion to Wittgenstein, Cambridge University Press, Cambridge 1996


Soontiëns, F.J.KNatuurfilosofie en milieu-ethiek, Boom, Amsterdam 1993


Sorell, TomDescartes, Lemniscaat, Rotterdam 2004


Sperna Weiland, J.De mens in de filosofie van de twintigste eeuw, Meulenhoff/Kritak, Amsterdam 1999


SpinozaEthica (vertaling Nico van Suchtelen), Wereldbibliotheek, Amsterdam 1979


Stambaugh, JoanThe Other Nietzsche, State University of New York Press, New York 1994


Stassijns, Koen en Strijtem, Ivo vanDe mooiste van de wereld, 300 gedichten van de 20ste eeuw samengebracht, Lanno/Atlas, Tielt 2000


Suzuki, D.T.Essays in Zen Buddhism, First and Second Series, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi 2000


Szymborska, WislawaUitzicht met zandkorrel (vertaald door Gerard Rasch), Meulenhoff, Amsterdam 1997


Szymborska, WislawaPoems New and Collected 1957-1997 (translated by Stanislaw Baranczak and Clare Cavanagh)
Thomas, Dylan, Collected Poems (1934-1952), J.M. Dent & Sons LTD, London 1972


Thornton, TimWittgenstein on Language and Thought, Edinburgh University Press, Edinburgh 1998


Tooren, J vanHaiku - Een jonge maan, Meulenhoff, Amsterdam 1974


Toorn, Willem vanLeesbaar landschap, Querido, Amsterdam 1998


Tswang TseRijdend op een wolk, Uitgeveij Karnak, Amsterdam 1978


Vergeer, CharlesEerste vragen: over de Griekse filosofie, SUN, Nijmegen 1990


Verhoeven, CornelisHet medium van de waarheid, Ambo, Baarn 1988


Vermeersch, EtienneDe ogen van de Panda, Een milieufilosofisch essay, Uitgerverij Marc van de Wiele, Brugge 1989


Vestdijk, SDe glanzende kiemcel, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 1991


Vroman, LeoPsalmen en andere gedichten, Querido, Amsterdam 1996


Vuyk, KeesHomo Volens, Beschouwingen over de moderne mens als willende mens naar aanleiding van Nietzsche & Heidegger, Kok Agora, Kampen 1990


Vuyk, KeesDe treurnis blijft, Essays over melancholie en verbeelding, Kok Agora, Kampen 1995


Watts, Alan W.The Way of Zen, Pelican Books, Hamondsworth 1972


Watts, Alan W.The Watercourse Way, Pelican Books, Hamondsworth 1975


Wittgenstein, LudwigTractatus Logico-Philosophicus, Routledge, London 1996


Wittgenstein, LudwigFilosofische Onderzoekingen (vertaling Maarten Derksen en Sybe Terwee), Boom, Meppel, Amsterdam 1992


Zhuang ZiDe volledige geschriften (vertaald en toegelicht door Kristofer Schipper). Uitgeverij Augustus, Amsterdam, Antwerpen 2007


Zwart, HubEen vijver in Coolen, Maarten en Wal, Koo van der (red.), Het eigen gewicht van de dingen, Damon, Budel 2002


Zweerman, TheoSpinoza's Inleiding tot de filosofie, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2006


Zweers, WimParticiperen aan de natuur, Ontwerp voor een ecologisering van het wereldbeeld, Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht 1995
Zie ook www.wordsworth-coleridge.com over de poëzie van William Wordsworth en Samuel Taylor Coleridge. Beide dichters meenden dat de ware filosofie - de kennis van het leven - het best tot uiting komt in de poëzie.