De menselijke wil als weerhaan

Inhoud Dichters & Denkers


Ik kan doen wat ik wil

Arthur Schopenhauer


Ik kan doen wat ik wil: ik kàn, wanneer ik dat wil, alles wat ik bezit aan de armen geven, en er zelf een worden - wanneer ik dat wil! Maar ik ben niet in staat om dat te willen, omdat de tegengestelde motieven veel te veel macht over mij hebben: ze weerhouden mij ervan. Wanneer ik daarentegen een ander karakter zou hebben, en wel in die zin, dat ik een heilige zou zijn, dan zou ik het wel kunnen willen. Maar dan zou ik er ook niet omheen kunnen om het te willen, dan zou ik het dus ook moeten doen.


C

Het lot leidt de gewillige, de onwillige sleept het mee.

Voltaire


L

Schopenhauer, ArthurDe vrijheid van de wil, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1999