Omdat het geluk een herinnering is

Inhoud Dichters & Denkers

Enkele andere overwegingen

Hoe zal ik dit uitleggen, dit waarom
wat wij vinden niet is
wat wij zoeken?


Laten we de tijd laten gaan
waarheen hij wil,


en zie dan hoe weiden hun vee vinden,
wouden hun wild, luchten hun vogels,
uitzichten onze ogen


en ach, hoe eenvoud zijn raadsel vindt.


Zo andersom is alles, misschien.
Ik zal dit uitleggen.


Rutger Kopland


L

Kopland, RutgerGedichten 1966-1999, Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 1999