The world is all before me
                              
The Prelude (1805), I, 15

                        
Meer over Wordsworth
 

 

Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge.

William Wordsworth, 
Lyrical Ballads
 
 


 

        Overzicht
        WordsworthWilliam Wordsworth
LiteratuuroverzichtDorothy Wordsworth
Literatuuroverzicht

Wordsworth is een goudmijn voor wie poŽzie beschouwt als voorzetting van filosofie met andere middelen. Van de pantheÔstische One Life-gedachte tot het christelijke verlos-
singsidee, van Plato's wereldziel tot Kants transcendentaal idealisme: in vele fragmenten van Wordsworth's werk schemeren de kerngedachten door van stromingen uit de geschiedenis van het westerse denken. Daarnaast toont zijn poŽzie op veel plaatsen verwantschap met grondgedachten van de oosterse filosofie.  

De vorige pagina's behandelen voornamelijk ťťn thema:
de eenheid van leven in een alomvattende, oneindige werke-
lijkheid, en de troost (de 'verlossing' van zinloosheid) die ligt in het besef van die werkelijkheid. Een besef, aldus Wordsworth, dat niet alleen bestaat uit een verstandelijk weten, maar ook schuilt in een gevoelsmatig ervaren. De komende tijd verschijnen hieronder aanvullende pagina's die het denken van de dichter verder in zijn context plaatsen en inzicht geven in de rijkdom van deze poŽzie. Ze beschrijven onder meer Wordsworth's filosofische bronnen, zijn visie op de grondslagen van ons weten en zijn opvattingen over poŽzie en dichterschap. Daarbij komen ook twee personen aan bod die een niet te overschatten invloed heben gehad op zijn leven en werk:
zijn zus Dorothy Wordsworth en collega-dichter en filosoof Samuel Taylor Coleridge.                tb, januari 2018


--------------------------------------

Dorothy Wordsworth 
(
geplaatst op 20 oktober 2018)

 
naar boven