Literatuur

Geo Data Portal
Global Environment Outlook
(United Nations Environment Programme):
http://geodata.grid.unep.ch

Goedegebuur, Robert, http://home.hccnet.nl/r.goedegebuur/roofvog/roofidxn.html

Hakuin Zenji, Zen Words for the Heart: Hakuin's Commentary on the Heart Sutra (translated by Norman Waddell), Shambhala, Boston, 1996

Huijsman, Ellen, Vroeger ving ik kikkerdril, Een onderzoek naar de relatie tussen natuurbeleving in de kindertijd en natuurbeelden van volwassenen, Doctoraalscriptie Sociaalwetenschappelijke Milieukunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, september 1999

Louv, Richard, Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder, Algonquin Books, Chapel Hill 2005

Wells, Nancy, Children, Youth and Environment (Vol. 16.1), Cornell University, New York 2006

Zwart, Hub, Een vijver in Coolen, Maarten en Wal, Koo van der (red.), Het eigen gewicht van de dingen, Damon, Budel 2002

Zweers, Wim
Participeren aan de natuur, Ontwerp voor een ecologisering van het wereldbeeld, Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht 1995


<<<