Literatuur

Chuang-Tzu, The Inner Chapters (translated by A.C. Graham), Harper Collins Manufacturing , Glasgow 1981

Deelder, Jules, Dag en nacht geopend, De Bezige Bij, Amsterdam 1970

Lao Tzu, Tau-Te-Tsjing, Het boek van Weg en Deugd (vertaald en toegelicht door dr. J.J.L. Duyvendak), Uitgeverij De Driehoek, Amsterdam 1980

Lao Tzu, Tao Te Ching, The Richard Wilhelm Edition. Arkana/PenguinGroup, London 1985

Lao Tzu, Tau-te tjing (vertaald uit Engels door Aleid C. Swierenga en Bé L. Dijkmeijer), Servire, Katwijk aan Zee 1987

Lao-Tzu, Ta-Tao Ching (translated by Robert G Hendrikcs), Random Century Group, London 1991

Martelaere, Patricia, Taoïsme, De weg om niet te volgen, Ambo, Amsterdam 2006

Needham, Joseph/Colin A. Ronan, The Shorter Science and Civilisation in China, Cambridge University Press, Cambridge, 1978

Palmer, Martin, Wat is Taoïsme?, Uitgeverij Kosmos, Utrecht 1993

Tswang Tse, Rijdend op een wolk, Uitgeveij Karnak, Amsterdam 1978

Watts, Alan W., The Watercourse Way, Pelican Books, Hamondsworth 1975

Zhuang Zi, De volledige geschriften (vertaald en toegelicht door Kristofer Schipper). Uitgeverij Augustus, Amsterdam, Antwerpen 2007


<<<