Literatuur

Derrida, Jacques, Marges van de filosofie (ingeleid en vertaald door Ger Groot), Kok Agora/Pelckmans, Kampen/Kapellen 1995

Genova, Judith, Wittgenstein, A Way of Seeing, Routledge, New York & London 1995

Nietzsche, Friedrich, Afgodenschemering, Of hoe men met de hamer filosofeert (vertaald door Hans Driessen), Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, Antwerpen 1997

Hunter, J.F.M., Wittgenstein on Words as Instruments, Edinburgh University Press, Edinburgh 1990

Thornton, Tim, Wittgenstein on Language and Thought, Edinburgh University Press, Edinburgh 1998

Zhuang Zi, De innerlijke geschriften (vertaald door Kristofer Schipper). Meulenhoff, Amsterdam 1997


<<<