Literatuur

Bronzwaer, W, Lessen in lyriek, Sun, Nijmegen 1993

Geel, Chr. J. van, Een bundel over zijn poŽzie, Reflex, Utrecht 1997

Geel, Chr. J. van, Dierenalfabet, Het omliggend vee, G.A. van Oorschot, Amsterdam 1978

Koenegracht, Frank, Zwaluwstaartjes, De Bezige Bij, Amsterdam 1994

Kopland, Rutger, Gedichten 1966-1999, Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 1999

Lucebert, Verzamelde gedichten, De Bezige Bij, Amsterdam 2002

Vestdijk, S, De glanzende kiemcel, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 1991


<<<