Literatuur

Edmonds, J.M., The Greek bucolic poets, Harvard University Press, Cambridge, MA 1977

Roothaan, Angela, Terugkeer van de natuur, De betekenis van natuurervaring voor een nieuwe ethiek, Uigeverij Klement, Kampen 2005

Schouten, Matthijs G.C.,
De natuur als beeld in religie, filosofie en kunst KNNV Uitgeverij, Utrecht 2001

Schouten, Matthijs G.C.,
Tussen ArcadiŽ en wildernis
in: De zwijgende natuur, Natuurervaring tussen betovering en onttovering (red. Bart Voorsluis),
Meinema, Zoetermer 2002

Toorn, Willem van, Leesbaar landschap, Querido, Amsterdam 1998


<<<