Literatuur

Gelre, Henk van, Friedrich Nietzsche en de bronnen van de westerse beschaving, deel 2, Ambo/Baarn 1991

Nietzsche, Friedrich, Afgodenschemering, Of hoe men met de hamer filosofeert (vertaald door Hans Driessen), Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, Antwerpen 1997

Parkes, Graham, Nietzsche and Asian Thought, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1991

Stambaugh, Joan, The Other Nietzsche, State University of New York Press, New York 1994

Vuyk, Kees, Homo Volens, Beschouwingen over de moderne mens als willende mens naar aanleiding van Nietzsche & Heidegger, Kok Agora, Kampen 1990<<<