Literatuur

Achterhuis, Hans, Natuur tussen mythe en techniek, Ambo, Baarn 1995

Caeiro, Alberto (Fernando Pessoa), De hoeder van kudden (vertaling en nawoord van August Willemsen), Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, Antwerpen 2003

De Dijn, Herman, Spinoza, The Way to Wisdom, Purdue University Press, West Lafayette, Indiana 1996

Hottoit, Gilbert, Symbool en techniek, Over de technowetenschappelijke mutatie in de Westerse cultuur, Kok Agora, Kampen 1996

Jensen, Rolf, The Dream Society, Columbus 2001

Jonge, Eccy de, Spinoza and Deep Ecology, Ashgate, Aldershot 2004

Mathews, Freya, The Ecological Self, Routledge, London 1991

Naess, Arne, Spinoza and the deep ecology movement, Mededelingen vanwege het Spinozahuis 67, Eburon, Delft 1993

Oosterling, Henk, Radicale middelmatigheid, Boom, Amsterdam 2000

Sorell, Tom, Descartes, Lemniscaat, Rotterdam 2004

Spinoza, Ethica, vertaling Nico van Suchtelen, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1979

Pine II, B. Joseph & Gilmore, James H, 'De Beleveniseconomie - Werk is theater en elke onderneming creŽert zijn eigen podium', Academic Service, Schoonhoven 2000

Rosenthal, Henry M., The Consolations of Philosophy: Hobbe's Secret; Spinoza's Way, Temple University Press, Philadelphia 1989

Schuyt, Kees, Spinoza, Het ecologische denken en de verandering van levensstijl, Mededelingen vanwege het Spinozahuis 68, Eburon, Delft 1993

Vermeersch, Etienne, De ogen van de Panda, Een milieufilosofisch essay, Uitgerverij Marc van de Wiele, Brugge 1989

Vroman, Leo, Psalmen en andere gedichten, Querido, Amsterdam 1996

Vuyk, Kees, De treurnis blijft, Essays over melancholie en verbeelding, Kok Agora, Kampen 1995

Zweerman, Theo, Spinoza's Inleiding tot de filosofie, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2006


 <<<