Literatuur

Heraclitus, Fragmenten (bezorgd, vertaald en toegelicht door J. Mansfeld), Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 1987

Heraclitus, Spreuken (vertaald, ingeleid en toegelicht door Cornelis Verhoeven), Ambo, Baarn 1993

Russel, Bertrand, History of Western Philosophy, Routledge, London 1996

Schomakers, Ben (vertaling, commentaar en interpretatie), Oog voor het ene, Over Parmenides van Elea, Damon, Budel 2003

Vergeer, Charles, Eerste vragen: over de Griekse filosofie. SUN, Nijmegen 1990

<<<