Literatuur

Basho, Matsuo, De herfstwind dringt door merg en been (gekozen, vertaald, gannoteerd en ingeleid door Jos Vos), De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen 2001

Basho, Reisverslag van een verweerd skelet (vertaling Robert Hartzema), Meander, Amsterdam z.j.

Basho, The narrow road to the deep north and other travel sketches, Penguin Classics, Harmondsworth 1970

Blyth, R.H., A History of Haiku Volume Two, The Hokuseido Press, Tokyo 1964/1977

Humphreys, Christmas, Zen Buddhism, Pilgrims Book, Delhi 1949/1999

Jellema, C.O., Verzameld werk, Gedichten, Amsterdam, Querido 2005

Masao Abe, Zen en het westerse denken, Kok Agora Pelckmans, Kampen/Kapellen 1997

Rasch, Gerard en Van Hees, Annelies, Een maan door het koren, Deense poŽzie van de twintigste eeuw, De Bezige Bij, Amsterdam 2000

Suzuki, D.T., Essays in Zen Buddhism, First and Second Series, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi 2000

Tooren, J van, Haiku - Een jonge maan, Meulenhoff, Amsterdam 1974

Watts, Alan W., The way of Zen, Pelican Books, Hamondsworth 1972

 

<<<