Havik op de snijtafel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dezelfde wijze ondergaat de havik van de dichter Ted Hughes in het wetenschappelijk perspectief een gedaanteverandering. Zie de onderstaande symbolische opstelling, verkort overgenomen uit een dierenencyclopedie.

Wetenschappelijke naam
Accipiter gentilis
Orde Falconiformes
Familie Accipitridae - Havikachtigen
Onderfamilie Accipitrinae - Haviken
Lengte 46 - 48 cm (m)
63 - 66 cm (v)
Spanwijdte 89 - 101 cm (m)
118 - 122 cm (v)
Gewicht 690 gram (m)
1200 gram (v)
Levensduur tot 19 jaar
Verspreiding Europa, Noord-Amerika,
Oost-AziŽ, SiberiŽ, Iran
Biotoop Wouden, bosland, bergachtig gebied
Geslachtsrijp 2 jaar
Aantal eieren 1 - 5 (gewoonlijk 2 of 3)
Grootte van ei 57 x 44 mm
Broedduur 36 - 41 dagen
Nesttijd jongen 40 dagen

Uit deze beschrijving zijn thermiek en zon verdwenen, net als de scherpe klauwen die ruwe schors omklemmen. Als Accipiter gentilis zit de havik niet in een reŽle concrete boom, maar in de abstracte, taxonomische boom van Linnaeus met zijn onderverdeling naar orde, familie en onderfamilie. Verder bestaat het object van studie uit maten, gewichten en aantallen, uitgedrukt in cijfers. Lengte, spanwijdte en gewicht zijn gesteld in centimeters en grammen. De havik is uit zijn levende context gehaald en figuurlijk in stukken gesneden en genalyseerd.

 

 
naar boven