Om de dingen te kunnen zien

  

 

 

 

 

noem het een gordijn van spiegels
noem het voor mijn part een blinde muur

in ieder geval iets
dat ons omgeeft

iets dat ontwricht of ontzet moet worden
opengebroken om doorzicht te

om tussen de woorden de wereld
in al haar veelvoud

om tussen de woorden de dingen
in al hun enkelvoud

niet te kunnen lezen
maar te zien

te zien zonder
aap nooit mies ertussen

K. Michel

 

 
naar boven